Spalovací prostory vznětových motorů

Způsoby vstřikování paliva

U vznětových motorů existují dva základní způsoby vstřikování paliva. Palivo může být vstřikováno buď přímo do neděleného prostoru ve dně pístu - motory s přímým vstřikem, nebo do zvláštní komůrky vytvořené v hlavě válce - motory s nepřímým vstřikem (komůrkové motory).
Spalovací prostory pro motory s přímým vstřikem
Válcový (miskový) spalovací prostor
Jednoduchý spalovací prostor vytvořen ve dně pístu.
Charakteristickým znakem tohoto prostoru je jednoduchost, malý měrný povrch a tím i malý přestup tepla do pístu a dále do válce. Nízké tepelné starty usnadňují spouštění studeného motoru. Nevýhodou je relativně malé rozvíření vzduchu, vyžaduje tedy čtyř až osmi otvorovou trysku. Motor musí pracovat s vysokým přebytkem vzduchu a je vhodný pro pomaluběžné přeplňované motory užitkových vozů.
písty Croma TDI

písty Croma TDI

Miskové písty Fiat Croma 1.9tdid
100_1237.JPG
.
Spalovací prostor Hasselman
Tvar tohoto spal. prostoru odpovídá prostoru, které zaujímají paprsky vstřikovaného paliva.
Vlastnosti jsou podobné jako u válcového prostoru. Bývá používán u přeplňovaných motorů kvůli snadnému vypláchnutí.
mack.jpg
Pist mack.jpg
100_1238.JPG
.
Toroidní spalovací prostor
Pro menší rychloběžné motory je vhodný toroidná spalovací prostor (saurer). Tento spalovací prostor je samozřejmě vytvořen v pístu (obvykle vyosen) a má srdcovitý tvar se zůženým ústím, jehož průměr bývá polovina průměru pístu.

Víření v tomto prostoru vzniká jednak prouděním z obvodu do středu a rotací ve vybrání. Výsledkem je poměrně velmi dobré rozvíření vzduchu, takže se často vystačí s tryskou s malým počtem otvorů (4-5). Vstřikovač bývá umístěn v ose válce, nebo mírně skloněn. Tento prostor působí zvýšené tepelné namáhání a proto je toto řešení použitelné pouze pro motory menších rozměrů, nebo je nutné přímé chlazení pístu olejem.
100_1234.JPG
100_1239.JPG
Pisty.JPG
TDi

TDi

pict_20100405_012545.jpg
.
Kulovitý spalovací prostor s termickým způsobem tvoření směsi
Prostor je vytvořen opět v pístu a má kulovitý tvar.

Horní okraj prostoru je chráněn kroužkem z litiny legované niklem, který je propojen s nosičem prvního kroužku a tvoří s ním jeden celek. Tento celek vyztužuje horní část pístu.
Tento tvar umožňuje silné rozvíření vzduchu. palivo je vstřikováno tangenciálně ( tečně ) do středu koule, z malé vzdálenosti. Tryska zasahuje hluboko do spalovacího prostoru, takže se palivo příliž nerozpráší, a vlivem tepla se začne odpařovat.Páry jsou unášeny krouživým pohybem vzhůru a jakmile nastanou vhodné podmínky pro vznícení paliva, mlhovina pozvolna prohořívá (nastává měkké spalování), podobně jako u komůrkového motoru. Dno pístu je rozehřáto na 200-400stupňů a palivo se tak rychleji odpařuje. Je nutné chlazení pístu proudem oleje vedeného tryskou z klikové skříně. Tento prostor se dnes již nepoužívá (vysoká kouřívost studeného motoru)
Píst KAMAZ

Píst KAMAZ

100_1240.JPG
briggs

briggs

praskla ojnička
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one