JTD Vstřikování

Užitečné grafy a data co jsem schromáždil
Schéma čerpadla

Schéma čerpadla

a : Výstup paliva o vysokém tlaku (směrem ke společné vstřikovací rampě).
b : Zpětné vedení do nádrže.
c : Vstup paliva (dopravní čerpadlo).
(1) Regulátor vysokého tlaku paliva.
(2) Ventil mazání.
(3) Hřídel čerpadla s výstředníkem.
(4) Vysokotlaký píst.
(5) Odpojovač 3. pístu vysokotlakého palivového čerpadla.
Vysoký tlak paliva se pohybuje mezi 200 a 1350 bar.
Snímač tlaku

Snímač tlaku

Charakteristika snímače tlaku paliva u systému Common-rail I.gen
Mazací ventil

Mazací ventil

* A : Tlak nižší než 0,8 bar
* B : Tlak vyšší než 0,8 bar

b : Zpětné vedení do nádrže.
c : Vstup paliva (dopravní čerpadlo).
d : Směrem k vysokotlakému stupni.
(2) Ventil mazání.
(6) Vratná pružina.
Palivo vtéká do čerpadla otvorem "c" a protéká mazacím ventilem (2) (dopravní čerpadlo).
A : Tlak nižší než 0,8 bar :

* Tlak paliva není dostatečný pro odtlačení ventilu (2)
* Palivo protéká ventilem (provrtaným otvorem)
* Palivo zajišťuje mazání a chlazení vysokotlakého čerpadla

B : Tlak vyšší než 0,8 bar :

* Palivo odtlačí ventil (2)
* Palivo umožňující mazání protéká vývrtem ve ventilu
* Palivo je přiváděno do vysokotlakého stupně "d" vysokotlakého čerpadla
Průběh otevření

Průběh otevření

Ovládací proud vstřikovače nafty.
Y : Ampéry.
X : Doba trvání.
(45) Proud přitažení.
(46) Proud udržení.
(47) Fáze přitažení.
(48) Fáze udržení.
(49) Konec ovládání.
Elektrické napájení elektroventilu probíhá ve 2 fázích :

* Fáze přitažení (napětí a proud přitažení)
* Fáze udržení (napětí a proud udržení)
Vstřikovač

Vstřikovač

f : Zpětné vedení do nádrže.
(30) Elektrický konektor.
(31) Cívka ovládacího elektroventilu.
(32) Pružina ovládacího elektroventilu.
(33) Matice.
(34) Jehla ovládacího elektroventilu.
(35) Hrot vstřikovače nafty.
(36) Jehla vstřikovače nafty.
(37) Tlaková komora.
(38) Pružina vstřikovače nafty.
(39) Ovládací píst.
(40) Ovládací komora.
(41) Přívodní tryska.
(42) Tryska okruhu zpětného vedení paliva.
(43) Vstupní přípojka paliva o vysokém tlaku.
(44) Laminární filtr zabudovaný v přípojce (43).
Ovládací elektromagnetický ventil je umístěný v horní části vstřikovače nafty.
Ovládací elektromagnetický ventil je upevněný na tělesu vstřikovače nafty maticí (33).
Vstřikovače nafty mají 5 otvorů, které umožňují lepší promísení směsi vzduchu s palivem.
vytvorenietlaku CR.gif
C : Fáze sání.
D : Fáze výtlaku.
(3) Hřídel čerpadla s výstředníkem.
(4) Vysokotlaký píst.
(7) Sací ventil paliva.
(8) Výtlačný ventil s kuličkou.
(9) Vratná pružina sacího ventilu.
(10) Vratná pružina pístu vysokého tlaku.
(11) Poháněcí vačka.
Hřídel vysokotlakého palivového čerpadla má vačku.
Do pístů vstřikování je přiváděno palivo z interního nízkotlakého okruhu vysokotlakého čerpadla.
Ve fázi sání je palivo nasáto pístem.
C Fáze sání :

* Dopravní čerpadlo dodává palivo přes sací ventil (7)
* Vratná pružina zatlačí píst na vačku
* Píst vyvodí podtlak ve vložce

D Fáze výtlaku :

* Dolní úvrať je překročena
* Pokles tlaku paliva způsobí zavření sacího ventilu (přibližně 1 bar)
* Palivo je uzavřeno v komoře
* Vačka vysokotlakého palivového čerpadla tlačí na píst
* Tlak paliva se zvýší
* Palivo je vytlačeno směrem k výtlačnému ventilu
* Výtlačný ventil (8) se otevře

Za horní úvratí se výtlačný ventil zavře v důsledku snížení tlaku.
briggs

briggs

praskla ojnička
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one